Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00521
30-11-1949
Samenvatting
Besprekingen met Belgische vertegenwoordigers met betrekking tot Fritalux.
Er is een basis gevonden voor een gemeenschappelijk optreden in Beneluxverband in de multilateralisatie-besprekingen. Dit was niet vanzelfsprekend, aangezien de Belgen bleven aandringen op bespreking van fluctuerende koersen als eerste desideratum. Nederland is hier op tegen. Vanwege strategische overwegingen is echter besloten de Belgen enigszins tegemoet te komen.