Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
CVP/WP/Inst. 2. Verslag 2e vergadering werkgroep Institutionele Vraagstukken voor het Schuman-plan.

Om tot een goed onderscheid te komen tussen bevoegdheden op kolen- en staalgebied en verderreikende bevoegdheden van de HA, moeten deze verschillende velden bij verdrag vastgelegd worden. Voor deze grotere vraagstukken zal een orgaan van ministers geraadpleegd worden.
De HA moet volgens Monnet haar macht ontlenen aan de parlementen van de deelnemende landen, niet aan de regeringen.
Monnet en Suetens hebben een verdragstermijn van vijftig jaar besproken.
De Fransen vinden het noodzakelijk een Assemblée Commune in te stellen zodat de HA een orgaan heeft om verantwoording aan af te leggen. Dit orgaan kan nog niet rechtstreeks door de burgers van de deelnemende landen gekozen worden.
Hallstein houdt vast aan het feit dat de HA eigen bevoegdheden moet hebben en dat hier een Raad van Ministers op moet toezien.
Spierenburg wil een technisch mandaat voor de HA, waarbij de ministers alle politieke beslissingen nemen.
Schuman feliciteert de vergadering. Als oplossing voor de onafhankelijkheid en verantwoording van de HA pleit hij voor een contact voor beslissingen genomen worden en een instemming van de Raad van Ministers. Daarnaast moet er een hof zijn om achteraf beslissingen aan te vechten, en een democratische verantwoordingsplicht aan de Assemblée Commune.
Zie ook