Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00855
21-04-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag besprekingen Landbouw- en Voedselvoorzieningscommissie van de OEES

I. Behandeling van de instructie betreffende liberalisatie.
Staf wijst erop dat een gegarandeerd prijsniveau essentieel is voor de landbouw, en een eerste voorwaarde voor liberalisatie. Naar buiten toe zal een gemeenschappelijk importbeleid gevoerd moeten worden.
Men besluit onderzoek te doen naar de verschillende aspecten van liberalisatie en de effecten ervan tot nu toe.
II. Voorstellen tot inrichting van een Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Staf stelt voor een instituut op te zetten om zo budget voor onderzoek te kunnen verwerven. Dit plan wordt terugverwezen naar de technische sub-commissie.

Bijlage1: Studie-opdracht commissie.
Bijlage 2: Rapport voor de Steering Group.