Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00932
10-01-1953
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag van de slotzitting van de interim-werkgroep voor landbouwintegratie.
Behandeld worden de rapporten van subgroep II (situatie in verschillende landen), dat meteen aangenome wordt, van subgroep III (institutionele vraagstukken), dat met enkele aanmerkingen goedgekeurd wordt en subgroep I (productstudies), dat direct goedgekeurd wordt.
Hierna komt het mandaat van de werkgroep aan de orde: de lijst van producten die zij opstellen moet gebaseerd zijn op drie criteria:
- Belang van de producten in het agrarisch inkomen van de groep;
- Aandeel van de producten in de inter-Europese markt'
- Europese afhankelijkheid voor voedselvoorziening van zones buiten Europa.
De lijst die op basis hiervan wordt opgesteld bevat graan, tabak, groenten en fruit, suiker, vee en vlees, zuivelproducten en hout.

Als bijlage twee verklaringen van Van der Lee over de definities van de productgroepen.
Zie ook