Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00946
12-01-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Slotzitting interim-werkgroep voor Europese Landbouwintegratie.
Van der Lee bericht dat de sfeer bij de besprekingen over het algemeen, goed was en geeft de standpunten van de verschillende deelnemers.
Alleen de Zwitserse afgevaardigde stelde zich weinig behulpzaam op. Door vervanging van Suetens door Bléro in de Belgische delegatie verliep het contact met de Belgen minder goed dan verwacht. Naar aanleiding van een opmerking van Ollinger vraag Van der Lee aan Mansholt of hij de Stichting voor de Landbouw erop kan wijzen dat andere landbouworganisaties zich buiten de kaders van de IFAP bezighouden met het integratiebeleid. Tussen enerzijds Hermes en anderzijds Adenauer en Niklas bestaan nog meningsverschillen over de Duitse positie. De Italiaanse landbouwminister Fanfani blijkt niet gesteund te worden door zijn afgevaardigde Papi, en premier De Gasperi.