Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01035
10-11-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
Verslag van de bespreking (op 6 en 7 november) met ambtenaren van het Franse ministerie van Landbouw betreffende de Franse plannen tot integratie van de landbouw.
Er werd een nota voorbereid waarin de belangrijkste verschilpunten tussen het Nederlandse en Franse plan werden neergelegd. Geconcludeerd werd dat de doelstellingen vrijwel overeenkwamen. Beide plannen voorzien er bovendien in dat de vrijmaking van het goederenverkeer niet aanstonds kan plaatsvinden. Het Nederlandse plan voorziet in een vrij lange overgangsfase waarbij de eindfase nauwelijks wordt uitgewerkt,; het Franse plan werkt zowel de overgangs- als eindfase uit. De Fransen willen de handelsbelemmeringen nog laten voortduren terwijl de Nederlanders al een begin wilden maken met het afschaffen daarvan.
De Fransen raakten overtuigd van de voordelen van de Nederlandse opzet, d.w.z. aanvaarding van één Hoge Autoriteit voor de gehele landbouwsector.