Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Stikker doet verslag van zijn lunchgesprekken met Schuman en Pflimin over de voorstellen inzake landbouwintegratie. Schuman liet merken dat de uitnodiging niet geheel correct was verstuurd. Hij merkte op dat Mansholt al maanden geleden te kennen had gegeven dat de besprekingen niet binnen het kader van de OEES zouden mogen plaatsvinden. Schuman en Pflimlin zouden het op prijs stellen als Nederland zou suggereren dat de Franse regering een uitnodiging zou doen uitgaan voor een conferentie van ministers van de OEES-landen inzake landbouwintegratie, deze conferentie in het OEES-gebouw zou kunnen plaatsvinden.