Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01179
25-11-1952
Samenvatting
Kort verslag van de zittingen van de subcommissies van de Commission Constitutionnelle van 15-25 november 1952.

In subcommissie I (attributions) wordt de uitbreiding van de bevoegdheden en competenties van de EPG besproken, zonder dat dit tot conclusies leidt.
Een discussiepunt is het opnemen van het streven naar 'unification economique' in de preambule van het EPG-verdrag, een voorstel van Blaisse. Dit voorstel werd enkel door de Italiaanse gedelegeerden gesteund.