Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01309
08-09-1953
Samenvatting
Briefwisseling tussen Linthorst Homan, Maas, Hijzen en Van der Beugel inzake de invoeging EGKS in de Europese Gemeenschap van 7 en 8 september 1953.

N.a.v. het gesprek tussen Homan en Van der Beugel en Spierenburg wordt er de notitie van Van der Beugel als bijlage meegestuurd (opmerkingen over het vraagstuk van de opname van de EGKS in de EPG)
Het Projet de Traté is onduidelijk over de incorporatie van de EGKS. Volgens Van der Beugel zijn er twee redenen waarom de parlementariërs hierover onduidelijk waren, nl. Enerzijds omdat men de EDG en EGKS over één kam heeft geschoren; terwijl het Projet de Traité zijn bestaansgrond te danken heeft aan het feit dat men de EDG onder politieke controle wilde brengen. Ten tweede hadden de parlementariërs geen duidelijk beeld wat de voorgestelde wetsartikelen voor de EGKS zouden betekenen.
Van der Beugel onderkent de noodzaak tot incorporatie maar voorziet de nodige problemen en meent dat daarom een overgangsperiode van vijf jaar nodig zou zijn..
Zie ook