Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De Quay stuurt een nota van L&V over de voorlopige voorstellen van de Europese Commissie voor de gemeenschappelijke EEG-landbouwpolitiek. De nota besteedt aandacht aan het markt- en prijsbeleid; de Nederlandse visie op de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de verwezenlijking daarvan; de beoordeling van de voorstellen; het structuurbeleid.