Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00209
13-05-1960
Samenvatting
2c. Ontwerpreglement sociaal fonds van de EEG
Dit punt is door de ministers van Sociale Zaken en EC-lid Petrilli besproken en aanvaard. Zijlstra wijst erop dat de vorige keer besloten was bezwaar te maken tegen een dergelijke beslissing, aangezien de voorbereiding niet tijdig had plaats gevonden zodat hierover nog in het kabinet kon worden gesproken. Van Rooy antwoordt dat de zaak door de EC intussen was voorbereid en dat Nederland alleen de beslissing niet had tegen kunnen houden.