Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. De Kennedy-ronde
(Nota van De Block, 30-03-1966, nr. 55927, met bijlagen)

De REZ betreurt dat op de komende EEG-raad ook gesproken zal worden over de landbouwfinanciering, terwijl de vergadering geheeld gewijd zou zijn aan de Kennedy-ronde. Het is de vraag of de Kennedy-ronde zal slagen. Verschillende bewindspersonen menen dat Nederland van nature de geroepene is om ten aanzien van de Kennedy-ronde voorop te lopen ter wille van de openheid van de EEG. De tijd dringt inmiddels. Anderen wijzen erop dat alles staat of valt met de bereidheid van de Fransen om tegemoet te komen. Vervolgens wordt gediscussieerd over voorstellen inzake graan, aluminium en andere producten.
Zie ook