Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Associatieaanvraag van Spanje
(Bijlagen van de nota met conclusies van de CoCo, 5-4-1967)

Gezien de toenemende druk zal de regering op zeer korte termijn moeten beslissen of Nederland al dan niet bereid is in te stemmen met het aangaan van een akkoord met Spanje gericht op vergaande economische samenwerking. Nederland staat zodanig geïsoleerd dat het traineren van de besprekingen niet meer zal kunnen worden volgehouden. Besloten wordt dat de ministerraad zo snel mogelijk een besluit zal nemen.
Zie ook
Thema
Trefwoorden