Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Versterking van de parlementaire controle in de Europese Gemeenschappen
(Brief van De Block, 11-08-1964, nr. 119.849 met bijlagen)

Over het algemeen wordt de nota wat mager en vaag gevonden. De discussie spitst zich toe op de vraag of Nederland hierdoor zijn onderhandelingspositie niet verzwakt. Verder is het de vraag of Nederland de uitbreiding van bevoegdheden van het EP moet koppelen aan andere Nederlandse eisen, ook in relatie met het Nederlandse parlement. Wat de uitbreiding van bevoegdheden betreft staat men voor de vraag of een monistisch dan wel een dualistisch stelsel moet worden geprefereerd. Besloten wordt om een interdepartementale werkgroep op te richten die de institutionele problematiek zal bestuderen.
Zie ook