Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00483
29-09-1954
Samenvatting
Les Pays-Bas et la politique d'intégration européenne.

Garnier stuurt een uitgebreide nota inzake de Nederlandse houding t.a.v. het Europese integratieproces in het algemeen, en dat van Beyen in het bijzonder. Voor Beyen is het creëren van een supranationale Executive en een parlement de essentie van het Europese integratieproces.