Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00149
03-03-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4a. De Conferentie van Lissabon (Nota van de minister van Buitenlandse Zaken, 29-2-1952).
Stikker is gevraagd in de Kamer verslag uit te brengen, maar hij meent dat op dit ogenblik een openbaar debat niet wenselijk is. De Raad gaat hiermee akkoord.
Stikker deelt vervolgens mee dat Schuman weinig waarde hechtte aan de motie, die in de Franse Kamer was aangenomen bij de bespreking van de EDG. Voorts heeft hij in de slotbijeenkomst bezwaar gemaakt tegen het communiqué waarin Schuman trachtte terug te komen op een beslissing over de verhouding tussen NAVO en EDG. Ook heeft hij Schuman tot drie maal toe eraan herinnerd, dat hij aan Mansholt had beloofd het initiatief te nemen voor een bespreking van de ministers van de 6 Schuman-landen, doch deze bespreking is niet gehouden. Verder is nog gesproken over de vergadering in maart over de toekomst van de OEEC.