Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00159
31-03-1952
Samenvatting
4h. Militaire bezoldigingen in EDG-verband (brief minister van Buitenlandse Zaken, 21-3-1952, no. 2142).
De minister-president heeft zich steeds met klem verzet tegen het gelijktrekken (in feite optrekken) van de militaire salarissen in EDG-verband. Thans wordt voorgesteld een gelijk systeem van bezoldigingsregelingen te kiezen, waarbij de toelagen nationaal kunnen worden gedifferentieerd. Dit acht hij veel aannemelijker. Niettemin heeft hij nog bezwaren.
Lieftinck wil nadrukkelijk stellen dat de Nederlandse delegatie zich niet ten aanzien van bedragen vastlegt. De ontwerp-richtlijnen worden goedgekeurd.