Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. Motie-Gerretson inzake EDG-verdrag.
Beyen heeft een motie van Gerretson inzake de weigering van de regering om een overeenkomst, die deel zou vormen van het EDG-verdrag aan het parlement voor te leggen, onaanvaardbaar verklaard. Allereerst impliceert de preambule van de motie dat de regering iets ongrondwettigs zou hebben gedaan, voorts heeft de regering het hiermee samenhangende constitutionele vraagstuk onder de aandacht van de Grondwetscommissie gebracht.
De minister-president wijst erop dat de overeenkomst voorwaardelijk is, nl indien het EDG-verdrag tot stand komt. Spreker wijst er ook op dat de Grondwetscommissie inmiddels is ontbonden. Er zijn wel plannen voor een nieuwe commissie.