Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00270
26-07-1954
Samenvatting
3b. De situatie in Frankrijk na de Conferentie van Genève.
Beyen heeft niet de indruk dat Mendès France de EDG wil opgeven. Hij heeft de indruk gekregen dat het plan van De Beaumont (gedurende vijf jaar unanimiteit in de Raad van Ministers en de mogelijkheid van uittreding na 10 jaar) geen werkelijke steun in Frankrijk vindt. Op Buitenlandse Zaken wordt gestudeerd op mogelijkheden om de zaak vooruit te helpen zonder de onderhandelingen over het EDG-verdrag te heropenen. Deze studie blijft echter steriel zolang men niet weet in welke richting Frankrijk geholpen wil worden. Drees brengt nogmaals zijn oude bezwaren tegen het EDG-plan. Als deze bij onderhandelingen kunnen worden weggenomen, dan zou dat een gelukkige ontwikkeling zijn.
Staf meent echter dat het verdrag in zijn huidige vorm moet worden aanvaard, hetgeen Beyen onderschrijft.
De raad besluit de ontwikkelingen af te wachten.