Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00276
13-09-1954
Samenvatting
3a. De Europese Defensie.
Beyen noemt de gang van zaken in het Franse parlement verontrustend, gezien het optreden van premier Mendès France. Engeland wil nu consultaties houden, eerst met de Benelux, vervolgens Duitsland, dan Italië en tenslotte met Frankrijk. Doel is om Frankrijk mee te krijgen bij opneming van W-Duitsland in de westelijke defensie. De gedachte is om hiervoor de Westelijke Unie te gebruiken. Het plan van Eden is nu om de preambule over de Duitse agressie te schrappen en om W-Duitsland en Italië in de Unie op te nemen. Mogelijk willen ook de Noren en Denen zich aansluiten.
Beyen vreest ook dat de EPG zou zijn gestuit op een Frans nee.