Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00318
12-09-1955
Samenvatting
3a. Verslag conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken inzake Europese integratie te Noordwijk (brief minister van Buitenlandse Zaken, 9-9-1955, no. 123197).
Beyen: In Noordwijk is nogmaals duidelijk geworden dat de Duitse regering voorstander blijft van een gemeenschappelijke markt. Het besef begint ook door te dringen dat organen met een eigen verantwoordelijkheid nodig zullen zijn. In Noordwijk werd nog niet over institutionele kwesties gesproken.
Zijlstta vraag hoe het staat met de integratie op het gebied van atoomenergie. Beyen antwoordt hierop dat op dit terrein het optimisme van Messina weg is, dat er snel iets te bereiken valt.
Zie ook