Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00341
23-04-1956
Samenvatting
3h. De Europese integratie.
Beyen meldt dat de ministersconferentie nu eind mei plaats zal vinden. Dat betekent dat de zes ministers nu wel een standpunt kunnen bepalen. Beyen zal een nota bij de raad indienen. IN het rapport-Spaak is aan het Nederlandse verlangen tegemoet gekomen, dat niet wordt vermeld dat alle deskundigen het met het hele rapport eens zijn; thans is de formule dat de deskundigen aan hun regeringen aanbevelen het rapport tot basis van onderhandelingen te nemen.
Zijlstra meent dat de ministersconferentie het rapport in ontvangst moet nemen en moet verklaren dat het een bruikbare basis is voor de regeringsconferenties, die de overeenkomsten voorbereiden.