Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00375
24-06-1957
Samenvatting
3d. Samenstelling van Europese parlementen.
Zijlstra heeft vernomen dat er in Brussel moeilijkheden zijn t.a.v. de bepaling van het Nederlandse standpunt. De minister-president legt uit dat het Franse parlement het aanvankelijk onaanvaardbaar vond als voor de EEG, Euratom hetzelfde parlement als voor de KSG zou werken. Thans ligt een voorstel op tafel waarbij tenminste de helft van de leden van het parlement van EEG/Euratom dezelfde zouden zijn die ook in de Raad van Europa zitting zouden hebben. Spreker hoorde dat onze parlementariërs tegen deze regeling zouden zijn. Drees meent dat de regeling zich ook moeilijk laat rijmen met de wens van directe verkiezingen van het EEG-parlement.
Klompé meent dat de combinatie voor de leden moeilijk is, ze spreekt uit eigen ervaring.