Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00380
20-09-1957
Samenvatting
3c. Voorzitterschap van KSG, EEG en Euratom.
Van der Beugel merkt n.a.v. de ontslagaanvrage van René Mayer als voorzitter van de KSG op, dat een van de motieven kan zijn dat hij plaats wil maken voor een Franse voorzitter van de EEG of Euratom.
Zijlstra vraagt wanneer de ministerraad iets hoort over de bezetting van de posten in de EEG en Euratom. Vd Beugel antwoordt dat men op het standpunt staat, dat hierover pas wordt gesproken na ratificatie van de verdragen door de zes landen.