Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. Behandeling goedkeuringswetten EEG en Euratom.
Van der Beugel deelt mee, dat de argumenten inzake amendering van de goedkeuringswetten in de Kamercommissie op overtuigende wijze zijn gesteld. Hij had de indruk dat de meerderheid van de commissie wel voor een amendement voelde, maar er werd geen conclusie getrokken. Het is ook mogelijk dat er een motie wordt ingediend, die dan eerder dan een amendement aan de orde komt.
De meeste ministers achten een amendement onaanvaardbaar, maar de minister-president meent dat een onaanvaardbaarheidverklaring de spanning tussen Kamer en regering opvoert, waarbij men zegt dat de regering met een kanon op mussen schiet. Besloten wordt het amendement te ontraden.