Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3c. Plaats van vestiging en bemanning EEG en Euratom.
Van der Beugel deelt mee, dat de vestiging van het Hof van EEG en Euratom in Den Haag groter kans krijgt. Hij meent - i.t.t. Drees die het Vredespaleis noemt als zetel - dat een nieuw gebouw nodig zal zijn. Drees meent echter dat onderbrenging in het Vredespaleis een rationele oplossing zou zijn.
Van der Beugel is in Luxemburg geweest. Hij meent dat de sfeer tussen te leden van het hoge gezagsorgaan uit de grote landen niet juist is.
De minister-president meent dat bij de vervulling van het voorzitterschap nu aagedrongen moet worden op de verkiezing van Spierenburg. Van der Beugel meent echter dat de minister-president de mogelijkheden van de verkiezing van den Beneluxvoorzitter voor de EEG onderschat.