Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00400
06-1949
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening n.a.v. de Aide-Mémoire der Britse regering inzake het schema van intereuropese betalingen.
1) We horen nu eenmaal tot het Sterling-bloc en hebben daarbij de Britse leiding te aanvaarden.
2) De Belgisch-Amerikanse eis dat Engeland een deel van zijn Amerikaanse hulp aan hetzij Amerika, hetzij België zou verliezen, verzwakt de positie van het Sterling-bloc.
3) Elke concessie onzerzijds aan de Belgisch-Amerikaanse eis met het oog op de Benelux, verzwakt onze eigen positie tegenover België.
4) We moeten in deze niet hinken op twee gedachten, maar zijn aan onszelf verplicht de leiding van het Sterling-bloc te volgen. Anders verliezen we ook op dit terrein de steun en sympathie van alle partijen.
Zie ook