Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00454
13-09-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag ministeriƫle conferenties te Luxemburg op 8, 9 en 10 september 1952.
Tijdens de 1e Bijzondere Raad van Ministers van de EGKS kwamen organisatorische kwesties aan de orde zoals de bezoldiging van de leden van de Hoge Autoriteit en het Hof. Tijdens de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken werd gesproken over benoeming van leden van het Hof en de definitieve zetel van de EGKS.
Inzake het Frans-Italiaanse voorstel voor een EPG bracht Beyen duidelijk dat in de resolutie zou moeten komen dat niet alleen gestreefd diende te worden naar staatkundige vormgeving, maar tevens naar integratie van economische an andere essentiƫle belangen der betrokken staten. Hij waarschuwde voor het verstrekken van een studie-opdracht waarin verwachtingen werden gewekt die niet vervuld konden worden. Hiermee zou de Europese integratie niet gebaat zijn. De Nederlandse amendementen werden aanvaard.
BIJGEVOEGD: resolutie voor studie-opdracht tot instelling van een EPG plus herziene Frans-Italiaanse ontwerp-resolutie.