Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00493
03-12-1953
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag Ministersconferentie over de Europese Gemeenschap te Den Haag, 26 t/m 28 november 1953.
Beyen bracht naar voren dat aan de EG nieuwe taken moesten worden toegekend, die moesten liggen op het terrein van de economie. T.a.v. institutionele zijde merkte hij op dat het hele EG-apparaat onder controle van de Raad van Ministers moest staan. Hij waarschuwde voorts voor overhaasting.
Besloten werd een studiecommissie te vormen die nog hangende problemen moest gaan bestuderen. De commissie moet gaan rapporteren aan de volgende ministerconferentie in maart 1954 te Brussel.
Nederland sloot zich aan bij het standpunt van de andere vijf landen inzake directe verkiezingen.

Bijgevoegd: Communiqué de Presse.
Zie ook