Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00505
16-07-1954
Samenvatting
Ontwerp-overeenkomst tot uitvoering van art. 69 van het EGKS-verdrag, opgesteld tijdens de Intergouvernementele Conferentie inzake de Migratie van Arbeidskrachten, Luxemburg, 17-26 mei 1954.
De conferentie had tot doel een ontwerp op te stellen voor een overeenkomst inzake de arbeidskaart voor werknemers uit de kolen- en staalsector van de gemeenschap, zodat zij gekwalificeerde arbeid kunnen verrichten in andere EGKS-lidstaten. In de overeenkomst weerspiegelt zich de geringe bereidheid van enkele lidstaten (m.n. Frankrijk) om over te gaan tot opheffing van de belemmeringen bij tewerkstelling van arbeiders in de EGKS-lidstaten, zoals art. 69 voorschrijft. Nederland is teleurgesteld over het resultaat en heeft een voorbehoud gemaakt t.a.v. de ontwerp-overeenkomst en legde daartoe een verklaring af. (bijgevoegd)