Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Mansholt heeft met instemming kennisgenomen van het schrijven van Beyen inzake de plannen voor een Europees investeringsfonds. Mansholt noemt ze van groot belang voor de landbouwintegratie.
De investeringen waar het om gaat zijn bedoeld voor de opbouw van de infrastructuur. Deze publieke investeringen nemen in de landbouw een grote plaats in. Zij zijn niet direct rendabel, maar stimuleren wel de productiviteit in de landbouw. Waar het gaat om de verbetering van de agrarische infrastructuur zou Mansholt wijziging van het memorandum van Beyen wensen.