Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00884
12-06-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Spierenburg biedt de definitieve tekst aan van het Nederlandse plan van actie voor Europese economische integratie in drie talen (Nederlands, Engels en Frans; alleen Nederlandse gefotografeerd). Het zogenaamde Plan-Stikker.
Het stuk zal aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Marshall-landen worden aangeboden.
Doel van de integratie is om het levenspeil der bevolking te verhogen en de betalingsbalans in evenwicht te brengen onder het nastreven en handhaven van een hoog en stabiel peil van werkgelegenheid. Het plan van actie bevat maatregelen voor de liberalisatie van de handel en de vorming van een Europees Integratie Fonds.