Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00909
30-10-1952
Samenvatting
Europese Politieke Gemeenschap.
Blaisse is voorzitter geworden van een van de vier subcommissies van de Assemblee ad hoc ter bestudering van de EPG. De commissie van Blaisse gaat over de bevoegdheden van de EPG. Blaisse zal voor de volgende vergadering op 11 november drie nota's gereedmaken, nl. twee over de supranationale bevoegdheden in resp. de EGKS en EDG en een over de vraag of een politieke gemeenschap kan bestaan zonder een gelijktijdige economische integratie. Voor de laatste nota wil hij een kleine commissie vormen met Kamerleden en ambtelijke vertegenwoordigers. Van Tuyl van Serooskerken meent dat de voorstellen te veel gaan in de richting van assistentie door het ambtelijk apparaat aan kamerleden. Hij zou zich kunnen voorstellen dat Beyen zelf de leiding op zich wil nemen.