Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00923
19-07-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
In zijn nota van 17-7 heeft Beyen twee opmerkingen gemaakt n.a.v. de op 15 juli in Brussel gehouden Benelux-besprekingen met het oog op de integratie-besprekingen.
Allereerst merkte Beyen op dat een clause de sauvegarde die het mogelijk maakt om de normale afbouw termijn (nog) niet te vervullen een essentieel element is in een automatisch stelsel. Kupers meent dat hierover met de Belgen geen principieel andere mening hebben en dat het mogelijk moet zijn tot overeenstemming te komen.
Ten tweede tekende Beyen aan dat men toch altijd over instituten - al dan niet supranationaal - zal moeten praten, omdat het zonder niet zal gaan. Kupers meent dat men het in Benelux-verband eens is dat een gemeenschappelijke markt niet mogelijk is zonder supranationaal beginsel. De Belgen wilden dit punt nog niet direct aan de orde stellen.
Zie ook