Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01018
02-09-1955
Samenvatting
Punt 3 van de agenda van Noordwijk.
In Noordwijk zal het nog niet mogelijk zijn een indicatie te geven over het debat volgend op de indiening van het rapport-Spaak. In Brussel is gebleken dat de kwesties van transport en klassieke energie nauw zijn verbonden aan die van de gemeenschappelijke markt, waardoor in de speciale commissies weinig voortgang kan worden gemaakt zonder dat zij weten hoe de zaak van de gemeenschappelijke markt zich ontwikkelt. Het is echter niet zinvol om daar nu teveel nadruk op te leggen teneinde de richtlijnen van Messina niet te torpederen. Wat betreft de atoomenergie ligt de zaak anders gezien de resultaten van de Atoomconferentie van Genève.