Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01075
17-02-1956
Samenvatting
185. Buitentarief gemeenschappelijke markt.
Bot meent (na.v memo DGEM 353) dat positief moet worden gereageerd op een verzoek van Spaak voor een gesprek op ministerieel niveau.Tegen een direct contact op ministerieel niveau over een zo belangrijk meningsverschil als het buitentarief kan moeilijk bezwaar worden gemaakt. De vraag is nu, na het afschieten van het Nederlandse amendement en het door Uri ingetrokken voorstel, wat het Nederlandse standpunt moet zijn. Volgens Bot moet er gestreefd worden naar een zeker evenwicht van de offers die de landen moeten brengen voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt. Voor landen met een protectionistische economie is het moeilijk om de grenzen geheel open te stellen. Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met de vrees in derde landen voor het ontstaan van een sterk protectionistisch blok in W-Europa.
Indien het overleg in Brussel niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, staat de Nederlandse delegatie voor de keuze of zich bij de situatie neer te leggen of een reserve te maken op dit onderdeel van het eindrapport.