Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie mbt uitlatingen over de vraag in hoeverre het EDG-verdrag zich verdraagt met de grondwet.
Op 20 nov 1951 stelde de regering aan de grondwetscommissie de vraag welke grondwettelijke voorzieningen nodig zouden zijn met het oog op het EDG-verdrag. Over de vraag of dit verdrag de grondwet raakte was de commissie verdeeld. Minister Stikker verklaarde tezelfdertijd dat hij de grondwettelijke implicaties nog niet kom overzien, maar dat hij wel mogelijke conflicten met de grondwet verwachtte t.a.v. budgetrecht, verplichte krijgsdienst in het internationale leger, benoeming van officieren etc.
Met het oog op het EDG-verdrag heeft de regering een voorziening getroffen met artikel 60C.