Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01143
19-08-1954
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Beknopt verslag van minister Beyen over de besprekingen der zes mogendheden te Brussel op 19 augustus 1954.
Mendès France verklaart dat er in de Assemblee geen meerderheid is voor ongewijzigde goedkeuring van het EDG-verdrag. Het Franse protocol met een vetorecht voor 8 jaar is nodig om een meerderheid over de streep te trekken. De andere ministers laten echter de Franse minister geen andere keus dan het verdrag te aanvaarden zonder wijzigingen. De vergadering ging op het late uur uiteen met als enige besluit om de volgende ochtend de besprekingen te voort te zetten.

Bijgevoegd rede Beyen waarin deze zich keert tegen de wijzigingsvoorstellen van Mendès-France. Deze tasten het beginsel der Gemeenschap aan. Beyen verklaard niet bereid te zijn daartoe een voorstel aan het parlement te doen.