Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01172
09-11-1955
Actoren
memorandum en brief
Samenvatting
De brief van Algera is "toch eigenlijk wel bar". De brief van 31/10 is een zakelijke weergave van het rapport van de gemeenschappelijke markt en nu trekt Algera de conclusie dat we niet zuiver in de transportleer zijn. Aan de echtheid van deze leer hoeft geen twijfel te bestaan omdat het stuk afkomstig is van Vonk zelf. Kupers vindt een briefwisseling eigenlijk tijdverspilling.

Bijgevoegd antwoord Beyen op brief Algera, 12/11