Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01198
19-09-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag van de eerste bespreking van specialisten inzake vrije migratie, gehouden op 19 september 1950.
Om het Comité Restreint van advies te dienen zullen de Fransen een questionnaire opstellen. De vragen zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op de wijze waarop in de verschillende landen de migratie is geregeld, de rechtspositie van immigranten en de in de beide bedrijfstakken aanwezige aantallen vreemdelingen.
De Nederlandse delegatie geeft te kennen dat tegen de gedachte van een bekroning van de marché unique door een vrije migratie geen bezwaar bestaat. Nederland stelt wel verschillende voorwaarden.
Bijgevoegd het Nederlandse standpunt.