Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01270
21-11-1958
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief met als bijlage aide mémoire van de Benelux-landen gericht aan Frankrijk, Duitsland en Italié.
Het memorandum handelt over de maatregelen die genomen moeten worden ter vermijding van discriminatie t.g.v. de eerste tariefsverlagingen en contingentenverruimingen op 1-1-1959 binnen de EEG. Voorgesteld wordt:
1. De EEG biedt aan alle landen van het GATT een 10% tariefverlaging aan op die industriële producten, waarvan het tarief thans boven het toekomstige gemeenschappelijke buitentarief van de EEG gelegen is.
2. Op basis van reciprociteit zal er een contingenten-verruiming op industriële producten plaatsvinden in de EEG welke in grote lijnen overeenstemt met de contingentenverruiming die de EEG-partners elkaar onderling op 1-1-1959 verlenen.
3. Voor de landbouw geldt een standstill op de tarieven en douzen bilaterale onderhandelingen moeten worden geopend teneinde een aantal hoge tarieven of overheidssubsidies te verlagen.
4. De bovengenoemde maatregelen hebben slechts een geldigheid van 12 maanden.