Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01402
5-6-1961
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag Raad van Ministers EEG en Euratom, 29 en 30 mei 1961.
- Nederlands memorandum van 23/1 inzake fusie van executieven. Van Houten stelt dat fusie het middel bij uitstek is ter versterking van de Europese Gemeenschappen en van de Europese integratie. Het punt stond al verschillende keren op de agenda maar leidde nog niet tot een materieel debat. Van Houten stelde dat het verloop van de discussie in Nederland een slechte indruk maakt en niet zal nalaten twijlfel te doen rijzen over de oprechte wens van de regeringen om de EG te versterken. Gevraagd wordt een besluit te nemen over een procedurevoorstel, nl. Om de commissies uit te nodigen over de fusie een voorstel aan de Raad te doen. Na schorsing werd besloten de zaak op de agenda van de Raad van 12 juni te zetten en Nederland uit te nodigen een fusievoorstel te doen.
- Verder werd gesproken over de associatie van Griekenland, de Nederlandse Antillen, over de versnelde uitvoering van het Verdrag en over de ontwerp-verordening en richtlijnen betreffende het vrij verkeer van werknemers.