Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01417
08-11-1963
Samenvatting
Discussienota i.v.m. EEG-Raadszitting op 12 november.
1. Doeleinden van het EEG-landbouwbeleid zijn opvoering productiviteit en efficiëncy en verzekering van een redelijk inkomen aan de procucent. Het gevaar bestaat dat dit gerealiseerd wordt ten koste van de invoer uit derde landen, hetgeen voor de Gemeenschap als industriële exporteur nadelig kan uitwerken. De vraag is welke algemene oriëntatie gegeven moet worden aan het EEG-landbouwbeleid, i.h.b. wat betreft de omvang van de productie.
Het debat op 12 november zal gaan over de effecten van prijstoenadering op de landbouwonderhandelingen in het GATT. Gevreesd moet worden dat er voorlopig nog geen EEG-standpunt in de Kennedy-onderhandelingen kan worden ingenomen.