Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01491
17-03-1958
Samenvatting
1507. In de coördinatiecommissie is weer gesproken over het Nederlandse landbouwstandpunt t.a.v. de vrjjhandelszone. In de vergadering van 3/3 heeft Fock zich verzet tegen de gedachte, dat het landbouwbeleid van de deelnemende landen aan de door de commissie voor de vrijhandelszone te stellen regels zou worden getoetst en dat het rapport van de commissie verplicht zou moeten worden overlegd aan de nationale parlementen. Fock vreest dat dit in andere landen zou leiden tot nationale sentimenten en het optreden van 'pressure groups'. Ook Van der Beugel en Zijlstra zijn tegen, terwijl Vondeling hierop insisteert.