Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01497
26-04-1958
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief met notitie over enige vraagstukken m.b.t. de vrijhandelszone welke in de vergadering van de Coördinatiecommissie van 28 april ter sprake zullen komen.
1. Voorstel van de Europese Commissie tot het sluiten van een voorlopig akkoord. Is het wenselijk dat op dit moment in de onderhandelingen over een dergelijk akkoord gesproken wordt? Indien ja, zou de inhoud zich dan zoveel mogelijk dienen te beperken tot het hoogstnoodzakelijke (de 10% tariefafbraak op 1-1-1959) of dienen in het voorlopige akkoord zoveel mogelijk onderwerpen geregeld te worden en zoveel mogelijk verplichtingen vastgelegd te worden. Het voordeel is dat hiermee de onderhandelingen over een definitief akkoord niet vertraagd worden.
2. Voorstel van de Europese Commissie voor een landbouwregeling. Hiertegen worden enkele praktische bezwaren ingebracht.
3. Gemenebestpreferenties. Tijdens de besprekingen in Brussel was men het erover eens dat dit probleem tegenover Engeland gesteld moet worden. Ook was men het eens dat dit politiek delicate probleem op zorgvuldige wijze naar voren zou moeten worden gebracht, door het probleem in principe te reduceren tot een bepaald aantal producten en een beperkt aantal dominions. Verschil van mening bestond over de vraag in hoeverre men kan gaan in het stellen van eisen.