Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01548
14-04-1961
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie over Atlantische versus Europese oplossing.
In de coördinatiecommissie van 15 maart vond een discussie plaats over het door Nederland in te nemen standpunt t.a.v. een Atlantische oplossing als alternatief van de Europese oplossing. Hieronder wordt iedere tariefactie verstaan, waarbij de tarieven van de zes en zeven op non-discriminatoire basis substantieel worden verlaagd. Deze tariefverlagingen kunnen op basis van sectorgewijs gevoerde onderhandelingen worden doorgevoerd, zij kunnen globaal plaatsvinden of via de traditionele GATT-methode. Onder een Europese oplossing wordt verstaan een regeling waarbij hetzij in de vorm van associatie, hetzij door toetreding van landen van de zeven tot de EEG, de tarieven uitsluitend in het verkeer tussen de Europese landen worden afgebroken.
Conclusie is dat er niet naar uitziet dat op het moment een Atlantische oplossing meer kansen biedt dan een Europese regeling; gezien het feit dat het Nederlandse belang meer gediend is door een regeling, waarbij de tarieven in het Europese verkeer geheel worden afgebroken, zal Nederland de voorkeur geven aan een beleid gericht op toetreding tot de EEG. Dit neemt niet weg dat Nederland zich zal blijven inzetten voor een regeling waarbij de buitentarieven zo laag mogelijk worden vastgesteld.