Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de sociale politiek.
De Commissie ISEA meent dat het voeren van een actief sociaal beleid door de EEG geenszins impliceert dat op korte termijn op grote schaal communautaire maatregelen moeten worden genomen. De coƶrdinatie, die leidt tot het geleidelijk naar elkaar toegroeien van de nationale maatregelen zal een eerste vereiste zijn en op den duur kunnen leiden tot een harmonisatie van het sociale beleid. Het sociale beleid van de EEG kan bestaan uit drie onderdelen: 1) sociale politiek als onderdeel van regionale politiek gericht op structurele werkgelegenheid, 2) sociale politiek uitmondende in een harmonisatie van lonen en arbeidsvoorwaarden in materiƫle zin, 3) sociale politiek als onderdeel van een gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek, gericht op volledige werkgelegenheid en de interne en extrene stabiliteit.