Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01628
24-02-1960
Samenvatting
Betreft: de voorstellen van de Europese Commissie voor de gemeenschappelijke landbouwpolitiek.
Eerste reactie van L&V. De voorlopige reacties in de meeste lidstaten zijn vrij afwijzend. Deze waren geenszins onverwacht. In feite heeft er bij het agrarische bedrijfsleven steeds een grote aarzeling bestaan tegen de vorming van een gemeenschappelijke markt.
Tegen deze achtergrond is het niet raadzaam dat Nederland een houding zou aannemen die van een te zwart pessimisme zou getuigen. Als meest belanghebbende bij de afbraak van de barrières in de agrarische sector moet Nederland positief blijven staan tegenover de vorming van een gemeenschappelijke landbouwmarkt. Dit sluit echter niet uit dat t.a.v. een aantal hoofdlijnen de nodige kritiek bestaat. Dit laatste is ook vooral geboden omdat bij de partners de indruk bestaat dat de voorstellen van de Commissie in belangrijke mate geïnspireerd zijn op de Nederlandse landbouwpolitiek.
Zie ook