Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01630
08-12-1964
Samenvatting
Derde Persconferentie Linthorst Homan op het Nederlandse Bureau van de Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen in Den Haag op 8 december 1964.
Aan de orde komen o.m. kernvragen der Europese Integratie, de samenvoeging van de executieven en de Raden, de rol van de EGKS en de Hoge Autoriteit, GATT, staalproblemen, kolenproblematiek, kartels en concentraties, sociale politiek.