Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Harmonisatie van de belastingen in het kader van de Europese Integratie.
Op de bijeenkomst van de ministers van Financi├źn te Baden-Baden op 31 jan. en 1 feb. zal de fiscale harmonisatie aan de orde komen. De EEG-Commissie heeft de zaak nagenoeg uitsluitend benaderd vanuit het gezichtspunt van de concurrentieverhoudingen en dit verder beperkt tot het goederenverkeer. Het resultaat is een richtlijn om de omzetbelasting te harmoniseren. Hiervoor dient eerst een uniform heffingensysteem te worden ge├»ntroduceerd. Met aanvaarding van dit voorstel zou een niet te stuiten beweging worden ingezet, die voert tot aanpassing van de tarieven van de omzetbelasting en in wat verder verband tot aanpassing van de overige belastingen. Pas wanneer de gevolgen bekend zijn en aanvaardbaar zijn bevonden is het zinvol om de eerste stap te wagen
Zie ook